Scroll to top

Wschód słońca ze św. Franciszkiem z Asyżu

Dla pełnoletniej młodzieży odbyły się dni skupienia oparte na duchowości franciszkańskiej w dniach 9-11 maja 2019 roku. Korzystając ze wskazówek św. Bonawentury zapisanych w jego dziele „Droga duszy do Boga” wraz z uczestnikami odkrywaliśmy Boga w pięknie przyrody.

Po duchowym i intelektualnym przygotowaniu udaliśmy się na wschód słońca, który oglądaliśmy z najwyższego szczytu Beskidu Wyspowego – Mogielicy (1171 m n.p.m.).

Po tym doświadczeniu uczestnicy lepiej zrozumieli zachwyt św. Franciszka nad przyrodą wyrażony w jego Pochwale Stworzeń, w słowach: „Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem”.