Scroll to top

Spotkanie Moderatorów Wakacyjnych

W trakcie Spotkania Formacyjnego Kapłanów odbyło się także spotkanie ojców moderujących rekolekcje wakacyjne FMO. Została podczas niego przedyskutowana kwestia podziału wiekowego Oazy Dzieci Bożych (ze względów na duże zainteresowanie w roku 2020 zorganizowane zostaną nie dwa jak dotychczas, lecz trzy turnusy rekolekcji ODB).

Następnie, podjęto próbę ściślejszego uregulowania statusu animatora we wspólnocie FMO oraz wspólnie dokonano podziału animatorów na rekolekcje wakacyjne. Dodatkowo przedyskutowano zmiany w regulaminie rekolekcji wakacyjnych.

Moderatorzy