Scroll to top

REKOLEKCJE WAKACYJNE 2020

Pokój i dobro,

po konsultacjach na szczeblu prowincjalnym i krajowym informuje, że rekolekcje wakacyjne zostaną przeprowadzone w sposób zdalny. Jest to zarazem dobra i zła wiadomość. A raczej dobra i smutna. Dobra jest taka, że rekolekcje odbędą się. Smutna zaś taka, że ze względu na panującą sytuację nie będą to tradycyjne 15-dniowe rekolekcje ze wspólnym zjazdem.

Metodą on-line zorganizowane zostaną cztery turnusy Zdalnych Rekolekcji Franciszkańskich na poziomie formacyjnym Oazy Nowego Życia. Nie odbędą się w wakacje rekolekcje Oazy Dzieci Bożych: ani w formie zdalnej, ani w tradycyjnej.

Wszystkie rekolekcje mają wspólny termin: 14-18 lipca.

Zapisy ruszą 4 czerwca i będą trwały do końca miesiąca.

Należy podkreślić, że Zdalne Rekolekcje Franciszkańskie nie są tym samym co tradycyjne 15-dniowe rekolekcje Oazy Nowego Życia. ONŻ jest nie do odtworzenia on-line. Polecam zatem, aby z góry zrezygnować z ekwilibrystycznych prób porównywania tych dwóch światów. Pozwolę sobie tylko na uwagę, że za pośrednictwem Internetu można co najwyżej przekazać treść nauczania, ale nie da się odtworzyć przeżyć czy bliskości, które daje wspólnota i wiara. Dlatego podczas tegorocznych rekolekcji, uwzględniając proces formacyjny Oazy, uczestnicy otrzymają konkretną dawkę treści potrzebną im na etapie formacji, na którym się znajdują.

Jednak, żeby zdalne nauczanie było jeszcze bardziej owocne, to potrzeba aby już istniała wieź i relacje pomiędzy kadrą prowadzącą i uczestnikami. Dlatego w tym roku rekolekcje dla danego stopnia formacyjnego poprowadzą moderatorzy w następującym harmonogramie:

Stopień podstawowy – o. Terencjan.
Stopień pierwszy – o. Martynian.
Stopień drugi – o. Stefan.
Stopień trzeci – o. Alojzy i o. Maksymin.

Dzięki temu rocznik uczestników z określonego stopnia spotka się ponownie z tym samym moderatorem i jego kadrą animatorów, co na rekolekcjach wakacyjnych rok temu. Przykładowo, kto rok temu miał zerówkę z o. Martynianem, to w tym roku będzie uczestniczył w Zdalnych Rekolekcjach Franciszkańskich stopnia pierwszego również z o. Martynianem. Rozwiązanie to usprawni komunikację i będzie dobrą okazją dla uczestników do sprawdzenia na ile odrobili w codziennym życiu wymagania postawione im na zeszłorocznych rekolekcjach wakacyjnych. Dodatkowo wszyscy możemy pozazdrościć uczestnikom rekolekcji stopnia trzeciego – wszak będą mieli aż dwóch moderatorów 😉

W tematyce rekolekcji uwzględniamy zatem proces formacji Oazy Nowego Życia. Tych pięć dni rekolekcyjnych będzie służyło uzupełnieniu/podsumowania formacji w ciągu roku i przekazaniu – na tyle na ile się da – treści z danego stopnia rekolekcyjnego. Dla przypomnienia podaje główne tematy poszczególnych stopni: zerówka – ewangelizacja; jedynka – Słowo Boże; dwójka – sakramenty; trójka – wspólnota.

Może pojawić się pytanie: czy tegoroczne rekolekcje będą się liczyły jako zaliczony stopień? Czy w związku z tym ktoś straci możliwość uczestniczenia w ‘normalnych’ rekolekcjach pierwszego, czy drugiego stopnia? Czy ktoś będzie musiał czekać kolejny dodatkowy rok na to, aby zostać animatorem? Na te pytania na dzisiaj nie ma odpowiedzi. Zaś jest odpowiedź na następujące pytanie: czy animatorowi biorącemu udział w Zdalnych Rekolekcjach Franciszkańskich będzie ta praktyka liczyła się do przyznania w przyszłości Krzyża Animatorskiego? Odpowiedź brzmi: Tak.

Jak będą wyglądały zdalne rekolekcje? Pragniemy za pomocą łącza internetowego spotkać się na następujących punktach dnia: spotkanie w grupie, wprowadzenie w namiot spotkania, konferencje, brewiarz itp. Konkretne punkty (i ich liczba) będą zależały już od poszczególnego stopnia i kadry prowadzącej. Dodatkowo zachęcam – w miarę możliwości i z przestrzeganiem aktualnie panujących zasad higieny – do wspólnego gromadzenia się na Eucharystii podczas rekolekcji, uczestników z każdego stopnia znajdujących się w danej miejscowości. Niech udział w tej Mszy św. będzie najważniejszym punktem dnia i symbolem naszej jedności (Eucharystia przenika czas i przestrzeń dużo szybciej i skuteczniej niż jakakolwiek internetowa sieć). Każdy inny zdalny punkt rekolekcji ma nas prowadzić do Jezusa ukrytego pod postacią Chleba. Zatem rekolekcje będą składały się z dwóch rodzai spotkań: on-line i stacjonarnych.

W zakładce ‘Rekolekcje Wakacyjne’ 4 czerwca pojawi się Formularz Zgłoszeniowy oraz Regulamin Rekolekcji. Zapisy na rekolekcje będą zatem on-line.

Gorąco zachęcam do skorzystania z udziału w rekolekcjach wszystkich znajdujących się na etapie formacji ONŻ!

Pozdrawiam,

Stefan Rymarczyk OFM
Moderator Prowincjalny FMO