Scroll to top

Rekolekcje wakacyjne 2019

Oazowe rekolekcje wakacyjne

Podczas wakacji zorganizowanych zostało sześć turnusów rekolekcji oazowych. Wzięło w nich udział 306 osób, dzieci i młodzieży. W tej liczbie mieści się 262‬ uczestników i 44‬ animatorów. Poniższa tabelka prezentuje szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych stopni rekolekcji.

Stopień

Miejsce rekolekcji

Moderator

Kleryk/brat zakonny

Liczba uczestników

Liczba animatorów

Oaza Dzieci Bożych I

Kalwaria

o. Kasjan Sadowski

br. Dawid

Bazan

77

8

Oaza Dzieci Bożych II

Leżajsk

o. Terencjan Krawiec

br. Waldemar Jagieła

49

7

Oaza Nowego Życia 0°

Wetlina

o. Martynian Czechowski

br. Tobiasz Strzelecki

36

9

Oaza Nowego Życia 1°

Dukla

o. Stefan Rymarczyk

br. Oktawiusz Zygmunt

45

10

Oaza Nowego Życia 2°

Wetlina

o. Maksymin Ferenc

br. Karol Kida

32

8

Oaza Nowego Życia 3°

Przeworsk

o. Natan Kwiatkowski

br. Pio Trzeciak

23

2

ODB DZIECI MŁODSZE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Oaza Dzieci Bożych to przygoda. Nigdy nie wiesz co ciekawego czai się tuż za rogiem. Dlatego trudno syntetycznie określić charakter rekolekcji, które przeżywaliśmy u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Za wszelką cenę chcieliśmy wykorzystać to, co Kalwaria ma w sobie najlepszego. Dzięki temu miejscu mogliśmy poznać Boga pokonując własne słabości, kolejne szczyty górskie oraz bliższe
i dalsze szlaki… Msza święta, która zawsze stanowiła centrum naszego dnia była sprawowana codziennie w innej kaplicy na Dróżkach Kalwaryjskich. Wiązało się to z niemałym wysiłkiem, którego pokonanie było wspólnym sukcesem, który spajał naszą wspólnotę. Takich sukcesów było wiele.
Myślę, że dla grupy animatorów, którzy w większości po raz pierwszy doświadczyli wzięcia odpowiedzialności za tak dużą grupę, był to również czas przełamywania swoich granic. Czasem granic cierpliwości… Nikt jednak nie oglądał się na innych, kiedy trzeba było zakasać rękawy i niczym dr. Queen śpieszyć z pomocą każdemu uczestnikowi i sobie nawzajem o każdej porze dnia i nocy.
Poznawać Boga można na różne sposoby. Jednym z nich jest dobra, wspólna zabawa, której nam nie brakowało. Dowodem tego był smutek, który pojawił się na wielu twarzach w dniu rozjazdu ale i nadzieja, że spotkamy się za rok!
o. Kasjan

ODB DZIECI STARSZE – LEŻAJSK
W dniach 15 – 26 lipca 2019, w Leżajsku, odbyły się rekolekcje drugiego stopnia ODB. Prowadził je o. Terencjan Krawiec, z pomocą br. Waldemara Jagieły oraz siedmiorga animatorów. Wzięło w nich udział 49 dzieci ze wspólnot FMO z Lublina, Jelnej, Leżajska, Radomia, Opatowa, Warszawy, Przeworska, Żurawiczek, Radecznicy, Łodzi i Częstochowy.
Dom Pielgrzyma, wraz z kaplicą, salą konferencyjną i restauracją; pomieszczenia FOK-u i „Baszty” udostępnione przez o. Bartymeusza oraz oczywiście Bazylika i kalwaria leżajska złożyły się na doskonałe warunki dla prowadzenia rekolekcji. Dzieci miały możliwość spotkań, modlitwy oraz rekreacji w wielu miejscach. W trakcie rekolekcji korzystały również m. in. z ogrodu klasztornego i miejskiej pływalni oraz atrakcji przygotowanych przez właścicieli szkółki ogrodniczej w Giedlarowej. W dn. 23 lipca udały się na wycieczkę do Zamościa i Radecznicy.

OAZA NOWEGO ŻYCIA – STOPIEŃ PODSTAWOWY
W dniach od 1 do 17 lipca br. w naszym domu zakonnym w Wetlinie miały miejsce rekolekcje Oazy Nowego Życia stopnia podstawowego. Uczestniczyła w nich młodzież z naszych bernardyńskich klasztorów w liczbie 36 osób, nad którymi pieczę sprawował o. Martynian wraz z bratem Tobiaszem oraz gronem 9 animatorów.
Tematem przewodnim rekolekcji było odkrywanie głębi tajemnic różańcowych oraz poznanie świętych, bliskich młodemu pokoleniu. Poprzez osoby św. Stanisława Kostki, św. Hiacynty i Franciszka Marto, św. José Sancheza del Rio, bł. Karoliny Kózkówny i bł. Klary Badano, którzy byli patronami każdej z pięciu grup formacyjnych, uczestnicy mogli nie tylko poznać ich życiorysy, ale również odnaleźć dzięki ich postaciom, swoją drogę do świętości.
Piękno dzieła stworzenia, które przejawiało się w uroczym krajobrazie Bieszczad, zachęciło nas do wyprawy do kościoła filialnego w Kalnicy, na Połoninę Wetlińską, Smerek oraz do Polańczyka i Soliny.
Czas podzielony na modlitwę, formację, turystykę i sport przyczynił się do prawdziwie przyjaznej atmosfery, która rekompensowała nam pogodę, która w pierwszej połowie lipca nie rozpieszczała.

OAZA NOWEGO ŻYCIA I
W Dukli w drugiej połowie lipca odbyły się w rekolekcje Oazy Nowego Życia pierwszego stopnia. Moderatorem prowadzącym rekolekcje był o. Stefan Rymarczyk. Pomagał mu br. Oktawiusz Zygmunt oraz dziesięciu animatorów.
Stopień pierwszy rekolekcji dzieli się na dwie części (por. Obrzęd Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych). W pierwszej (trwającej 4 dni) realizowany jest program składający się na ewangelizację uczestników. Po zrealizowaniu tej części uczestnicy zaproszeni są do podjęcia pierwszej wiążącej decyzji: przyjęcia Jezusa na Pana i Zbawiciela.
Obrzęd ten kończy pierwszą i rozpoczyna drugą część Oazy. W niej uczestnicy przygotowywani są do podjęcia decyzji o wkroczeniu na drogę deuterokatechumenatu, czyli zobowiązania do codziennej troski o rozwój swojej wiary, szczególnie poprzez zaangażowanie się w życie lokalnej wspólnoty FMO.
Podczas rekolekcji w Dukli został zrealizowany ten plan. 45 uczestników ochoczo przyjęło głoszoną im ewangelię.

OAZA NOWEGO ŻYCIA II
Po raz kolejny ONŻ II stopnia gościła w klasztorze oo. Bernardynów w Wetlinie, ale po raz pierwszy moderatorem rekolekcji był o. Maksymin. W rekolekcjach wzięło udział 31 uczestników i 8 animatorów ze wspólnot z różnych klasztorów w całej prowincji. Naszą grupę dopełniali br. Karol i Pani Bożenka, nasza kucharka.
Przez 15 dni zgodnie z hasłem rekolekcji „Ordine Verso”, odwracaliśmy porządek w naszym życiu. Pomagał nam w tym Mojżesz i historia Izraelitów idących do Ziemi Obiecanej. Czytaliśmy o wielkich bożych dziełach w czasie Exodusu i wędrówki po pustyni. Uświadamialiśmy sobie, że Bóg działa także dziś, szczególnie w Kościele przez sakramenty. W czasie modlitewnego skupienia towarzyszyły nam myśli i przykład życia św. Franciszka z Asyżu. Ojciec przybliżał nam jego życiowy exodus. Starał się pokazać, że patron naszych bernardyńskich wspólnot to nie tylko miłośnik przyrody, ale przede wszystkim prawdziwy wojownik, walczący o Kościół Chrystusowy, a szczególnie o szacunek dla kapłanów i godność sprawowanej Eucharystii.
Wzmacnialiśmy naszą więź z Bogiem właśnie przez codzienną Eucharystię, modlitwę Liturgią Godzin, rozważanie Pisma Świętego, gry, zabawy, górskie wędrówki i wypełnianie obowiązków. Był to bardzo intensywny, momentami męczący, ale też piękny i boży czas. Na pewno te rekolekcje zaowocują w naszym codziennym życiu!

Rafał Szczepanik – animator

OAZA NOWEGO ŻYCIA III