Scroll to top

Konferencja Asystentów Prowincjalnych

Po blisko 10 latach przerwy w dniach 25-26 października w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Konferencja Asystentów Prowincjalnych. Spotkanie to służy utrzymywaniu łączności i animowaniu współpracy pomiędzy duszpasterzami odpowiedzialnymi na szczeblu prowincjalnym za Młodzież Franciszkańską.

Konferencja zgromadziła 5 ojców (trzech z OFM i po jednym z OFMconv i OFMcap). Pierwszy dzień konferencji przeznaczony był na wspólną modlitwę i braterską rekreacje. Podczas części przeznaczonej na duchowe ćwiczenia, naukę na temat duszpasterstwa młodzieży wygłosił wikariusz prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP o. Gwidon Hensel OFM, delegat Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich na spotkanie z asystentami prowincjonalnymi.

Podczas drugiego dnia zjazdu asystentów miały miejsce obrady. Poprzedziła je koncelebrowana msza św. przy ołtarzu znajdującym się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Podczas obrad uczestnicy najpierw zapoznali się z historią struktur narodowych Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce. Następnie każdy z asystentów przedstawił zarys historii MF w swojej prowincji.

W dalszej części zebrani asystenci zanalizowali treść dokumentów definiujących istotę funkcjonowania wspólnot Młodzieży Franciszkańskiej. Były to następujące źródła: Statut Narodowy Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce, Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (numery 96-97), Reguła Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Zebrani asystencji zauważyli, że koncepcja Młodzieży Franciszkańskiej wynikająca z dokumentów FZŚ różni się od koncepcji franciszkańskich grup młodzieżowych jakie wypracowały na przestrzeni lat poszczególne prowincje. W związku z tym, każdy z asystentów przedstawił jak wygląda duszpasterstwo Młodzieży Franciszkańskiej w jego prowincji.

Na zakończenie obrad zebrani asystenci wyrazili pragnienie dalszej współpracy i pragnienie zwołania następnej Konferencji.

konferencja