Scroll to top

KOMUNIKAT – REKOLEKCJE WAKACYJNE

Pokój i dobro,

kwestia organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży w czasie najbliższych wakacji nie została uregulowana jeszcze przez rząd. W przypadku zakazu organizacji tradycyjnych obozów młodzieżowych z powodu trwającej pandemii, rekolekcje wakacyjne zostaną przeprowadzone, ale w odmiennej formule. Także rekolekcje wakacyjne na pewno odbędą się!

Zakładam, że zorganizowane zostaną w wakacje pięciodniowe rekolekcje oazowe online oraz ich kontynuacja uwzględniająca wspólny zjazd po ustaniu pandemii. Co ważne rekolekcje w tej dwuetapowej wersji byłyby przeprowadzone tylko na poziomie Oazy Nowego Życia, zaś nie byłoby wówczas turnusów Oazy Dzieci Bożych.

Zapisy na rekolekcje wakacyjne dokonywały się co roku na przełomie maja i czerwca. Ufam, że do tego czasu będziemy w posiadaniu wszystkich niezbędnych informacji i wytycznych potrzebnych do ustalenia sposobu w jaki zostaną zorganizowane tegoroczne turnusy rekolekcyjne. Przede wszystkim zaznaczam, że tak jak rekolekcje ulegną skróceniu, tak również będą mogły ulec zmianie ich wcześniej zaplanowane terminy.

Na teraz zachęcam wszystkich oazowiczów: moderatorów, animatorów i uczestników, do pogłębionej modlitwy i jeszcze większej duchowej pracy nad sobą. Wszak sytuacja rekolekcyjna związana z pandemią będzie wymagała od nas dużej dojrzałości oraz otwartości na nowe i inne formy odkrywania Boga.

Pozdrawiam i pamiętam w modlitwie,

o. Stefan Rymarczyk
Moderator Prowincjalny FMO