Scroll to top

KODA 2019

W Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Kurs Oazowy dla Animatorów. Zgromadził 27 osób. Cieszy szczególnie fakt, że prawie wszyscy uczestnicy po tegorocznej ONŻ III stopnia wzięli w nim udział.

KODA w założeniach ks. F. Blachnickiego ma spełnić dwa cele: zapoznać animatora z całym systemem formacyjnym i charyzmatem oazy oraz stanowić przygotowanie do przyjęcia przez animatora roli lidera małej grupy formacyjnej.

Wspomniane cele zostały zrealizowane poprzez zapoznanie animatorów z materiałami formacyjnymi, szczególnie z dokumentem Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, który to stanowi bezpośrednie źródło deuterokatechumenalnej metody na której opiera się formacja Ruchu Światło-Życie, a przez to i naszego FMO.

Natomiast do roli lidera grupy miały przygotować animatorów dwa spotkania: pierwsze poświęcone tematyce procesu grupowego jaki zachodzi we wspólnocie lokalnej oraz wakacyjnej, oraz drugi dotyczący różnych metod wychowania.