Scroll to top

Kapituła Narodowa FZŚ

W Warszawie, w ośrodku o nazwie „Dobre Miejsce” znajdującym się na terenie Lasu Bielańskiego, w dniach 27-29 września 2019 roku brałem udział w Kapitule Narodowej FZŚ jako Asystent Narodowy MF wraz z Radą Narodową Młodzieży Franciszkańskiej. Na Kapitule był obecny o. Pedro Zitha. Była to Kapituła wyborcza na której została wybrana nowa Rada Narodowa FZŚ. Był to czas wspólnej modlitwy, poznawania duchowości i sposobu życia franciszkanów świeckich, czas licznych rozmów i ustaleń.

Kapitułę poprzedzało spotkanie o nazwie KAPIR (Konferencja Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych FZŚ) na które także zostałem zaproszony. Podczas niego zebrani ojcowie pod przewodnictwem o. Pedro dyskutowali nad bieżącymi sprawami związanymi z asystowaniem duchowym wspólnotom FZŚ i MF.

o. Stefan Rymarczyk OFM