Scroll to top

Dni Wspólnoty – 2022 – program

Piątek 16.09

18:00 Rozpoczęcie, nieszpory (bazylika)

18:30 Kolacja

19:00 Spotkanie Moderatorów

20:00 Adoracja (bazylika)

20:30 Różaniec, Apel (bazylika)

21:15 Spotkanie Animatorów

 

Sobota 17.09

8:45 Jutrznia (dziedziniec Domu Pielgrzyma)

9:00 Śniadanie

10:00 Prezentacje (Aula WSD)

13:00 Obiad

14:30 Przygotowanie do Mszy (bazylika)

15:00 Eucharystia (bazylika)

17:30 Kolacja

19:00 Droga Krzyżowa (zbiórka przy ołtarzu polowym)

 

Niedziela 18.09

7:30 Śniadanie

8:15 Jutrznia (bazylika)

8:30 Przygotowanie do Mszy (bazylika)

9:00 Eucharystia (bazylika)

10:00 Modlitwa uwielbienia (dziedziniec Domu Pielgrzyma)

11:00 Pomidorowa