Scroll to top

Aktualizacja Regulaminu Covid-19

Pokój i dobro!

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało aktualne wytyczne GIS, MZ, MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku. Dla zainteresowanych treścią wytycznych odsyłam do oficjalnej rządowej strony internetowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku

W związku z publikacją wyżej wymienionych wytycznych został dostosowany do nich Regulamin Covid-19 obowiązujący podczas tegorocznych Oazowych Rekolekcji Wakacyjnych.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnym Regulaminem COVID-19.

o. Stefan Rymarczyk OFM
Moderator Prowincjalny